About  Course  Disciplines  Faculty  Research  Chinese 
Position: index > Faculty > professor
Ying Liu 2018-12-18 
Yadong Yao 2018-12-18 
Xiaosong Sun 2018-12-18 
Xiaohong Zhu 2018-12-18 
Wei Li 2018-12-18 
Wanxia Huang 2018-12-18 
Lixian Lian 2018-12-18 
Lili Wu 2018-12-18 
Jinwen Ye 2018-12-18 
Jiliang Zhu 2018-12-18 
Jiagang Wu 2018-12-18 
Dachuan Zhu 2018-12-18 
Bing Li 2018-12-18 
Total13   1/1 
FirstPreviousNextLast

College of Materials Science and Engineering
Sichuan University
No.24 South Section 1,Yihuan Road,Chengdu,Sichuan,P.R.China,610065
E-mail:llj@scu.edu.cn
Tel:  +86-28-85416050      Fax:  +86-28-85416050